Privacy verklaring The Taste of Europe B.V.

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2021

1. Inleiding

Dit is het privacy beleid van The Taste of Europe B.V., gevestigd aan de Molen 9, 3994 DA te Houten, Nederland (hierna te noemen ‘The Taste of Europe B.V.’, ‘wij’, of ‘onze/onze’). Het correct omgaan met persoonsgegevens is voor ons heel belangrijk. In dit privacy statement informeren wij u graag over de veiligheid en privacy van uw gegevens.
Wanneer u contact met ons legt, informatie opvraagt, gebruik maakt van onze producten of diensten of een samenwerking met ons aangaat registeren wij uw persoonsgegevens en niet- persoonsgegevens. Dit doen wij om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen. Uiteraard behandelen wij de gegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u identificeren als een specifiek individu (bijvoorbeeld uw naam) en Niet-persoonsgegevens zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu (bijvoorbeeld de bedrijfsnaam). Als in dit privacy beleid wordt verwezen naar ‘informatie’, ‘uw informatie’ of persoonsgegevens, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet- persoonsgegevens.

2.1 Welke persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens bewaren wij

Wij besteden veel zorg aan het beperken van de informatie die wij verzamelen en gebruiken. Wij verzamelen uitsluitend die informatie die nodig is voor de verkoop van onze producten en/of het leveren van onze diensten, dan wel het verstrekken van informatie op uw verzoek. De persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens die wij bewaren zijn:

 • Uw contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, uw zakelijke adres, uw zakelijke telefoonnummer en uw zakelijk e-mail adres en alle andere contactgegevens die u ons verstrekt (inclusief afleveradres wanneer u onze producten koopt);
 • BTW nummer (indien nodig);
 • KvK-nummer (indien nodig);
 • Bankrekeningnummer (indien nodig voor betalingen);
 • Certificaten betreffende voedselveiligheid (indien van toepassing).

2.2 Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

 • Wij verwerken gegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen over producten en diensten die wij leveren;
 • Het versturen van offertes;
 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: om onze verplichtingen die voortvloeien
  uit contracten en/of afspraken tussen u en ons uit te voeren en om u de producten, diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, inclusief het beheren en behandelen van uw verzoeken, vragen of klachten. Dit omvat bijvoorbeeld ook: u in staat stellen om onze producten aan te schaffen, te reageren op uw verzoeken om service te verlenen, te reageren op uw vragen, essentiële informatie te verstrekken over onze producten en diensten die u aanvraagt; de afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan; het factureren van de levering van producten of diensten, et cetera;
 • Onze legitieme commerciële belangen: wij gebruiken uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld ook om u te informeren over producten en/of diensten die mogelijk interessant voor u zijn of om u te informeren over zakelijke ontwikkelingen die voor u interessant zijn.

3 Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens correct te beveiligen, met behulp van technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies. Wij bewaren alle persoonsgegevens binnen Nederland.

3.1 Samenwerking met derden

Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van andere partijen die in samenspraak werkzaamheden uitvoeren (bijvoorbeeld een logistiek dienstverlener die de door u bestelde producten bij u levert en daarvoor uw afleveradres nodig heeft). Uitsluitend indien dit voor de uitvoering van die werkzaamheden nodig is, delen wij uw persoonsgegevens met deze derden. Deze gegevens zijn voorts alleen binnen de organisatie toegankelijk en niet daarbuiten. Uitzondering daarop zijn wettelijke en praktische verplichtingen, zoals doorgifte aan de Belastingdienst en Rabobank (om betalingen te kunnen verwezenlijken), verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel.
Persoonsgegevens worden door The Taste of Europe B.V. niet doorverkocht of weggegeven.

4. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Taste of Europe B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Uw rechten t.a.v. het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw gegevens in te zien of te laten aanpassen en desgewenst te laten verwijderen of om ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. Uitzondering daarop zijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de wettelijke verplichting om fiscale gegevens ten minste 7 jaar te bewaren. Wanneer wij geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, zullen wij u daar vanzelfsprekend over informeren.

Voor vragen over deze privacyverklaring, of het inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@TTOE.nl.

6. Wijzigingen in het privacy beleid

Bovenaan dit document kunt u bij ‘Laatst bijgewerkt’ zien wanneer dit privacy beleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit privacy beleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die bovenaan dit document vermeld staat.